สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "เทิดเกียรตินวมินทร์มหาราชา"
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.