ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอเรียนเชิญทำบุญอัฐิบรรพบุรุษประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดแจ้งความจำนงผู้ร่วมรับประทานอาหาร ได้ที่ชมรมสายสกุลบุนนาค (คุณชนิกา) เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอาหาร ที่หมายเลข 0-2391-0802-4 โทรสาร 0-2391-0937 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

พิเศษ ชมรมฯ จำหน่ายหนังสือสกุลบุนนาคชุดพิเศษ มีรหัสหมายเลข และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งจัดทำเพียง 72 ชุดเท่านั้น ยังคงเหลืออีกจำนวนเล็กน้อย ในราคาเพียงชุดละ 1,200.- บาท และสาแหรกเล่มละ 300.- บาท ในงานทำบุญประจำปี ของมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) (วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552) และงานทำบุญของชมรมสายสกุลบุนนาค (วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552) เท่านั้น

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.