งานทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ

ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอเรียนเชิญทำบุญอัฐิบรรพบุรุษประจำปี
ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดแจ้งความจำนงผู้ร่วมรับประทานอาหาร ได้ที่ชมรมสายสกุลบุนนาค (คุณปรียวรรณ) เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอาหาร
ที่หมายเลข 0-2741-6199, 081-732-6611 โทรสาร 0-2311-3857 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ที่ทำการใหม่ของชมรมสายสกุลบุนนาค
36 ซ.สุขุมวิท 58 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร. 0-2741-6199 โทรสาร 0-2311-3857

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.