ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอเชิญทำบุญอัฐิบรรพบุรุษประจำปี
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดแจ้งความจำนงผู้ร่วมรับประทานอาหาร ได้ที่ชมรมสายสกุลบุนนาค (คุณกาญจนา)
เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอาหาร ที่หมายเลข 02-235-1870-2, 089-921-6657
โทรสาร 02-236-6657 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.