ประกาศจากชมรมสายสกุลบุนนาค

เนื่องจากในขณะนี้ ได้มีกลุ่มบุคคล ได้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากชมรมฯ ผลิตเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ และวางจำหน่าย หรือสั่งจองในเว็บไซต์ต่างๆ

ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอแจ้งว่า ทางชมรมฯ ไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ดำเนินการผลิตเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ และทางชมรมฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถึอว่าเป็นการกระทำผิดทางกฎหมาย และทางชมรมฯ จะให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ชมรมสายสกุลบุนนาค

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.