ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอเรียนเชิญทำบุญอัฐิบรรพบุรุษประจำปี
ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดแจ้งความจำนงผู้ร่วมรับประทานอาหาร ได้ที่ชมรมสายสกุลบุนนาค (คุณกาญจนา) เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอาหาร
ที่หมายเลข 089-921-6657 โทรสาร 02-236-6657

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.