ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอเรียนเชิญทำบุญอัฐิบรรพบุรุษประจำปี
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดแจ้งความจำนงผู้ร่วมรับประทานอาหาร ได้ที่ชมรมสายสกุลบุนนาค
(คุณกาญจนา) โทร. หรือ LINE. 089 921 6657 เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่และอาหาร

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.