เครื่องหมายชมรมสายสกุลบุนนาค

เครื่องหมายชมรมสายสกุลบุนนาค เป็นรูปอาร์ม มีแถบผ้าสีเหลืองทอง เขียนข้อความว่า "สายสกุลบุนนาค" ภายในรูปอาร์มแบ่งเป็น ๓ ส่วน ด้านบนซ้ายมีรูปพระอาทิตย์บนพื้นสีแดง เป็นสัญญลักษณ์แทนพี่น้องสายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ) สีแดงเป็นสีที่ใช้แทนเวลากลางวัน ด้านบนขวามีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวบนพื้นสีฟ้า เป็นสัญญลักษณ์แทนพี่น้องสายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) สีฟ้าเป็นสีที่ใช้แทนเวลากลางคืน ด้านล่างมีรูปดอกบุนนาคบนพื้นสีเขียว เป็นสัญญลักษณ์ของสมาชิกสกุลบุนนาค สีเขียวเป็นสีที่ใช้แทนความอุดมสมบูรณ์

(นายจงพิศ บุนนาค ออกแบบเครื่องหมายและให้คำอธิบาย)

หากตะวัน ยังอยู่ คู่ฟ้า
หากคงคา ยังไหล เป็นนิจสิน
หากราชัน ยังสถิต คู่แผ่นดิน
ชีวิตนี้ ถวายสิ้น เพื่อถิ่นไทย
   
(ร้อยตรีสำเร็จ บุนนาค ประพันธ์ บทปณิธาน)

 

 
1 | 2

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.