สิ่งหนึ่งที่เจ้าพระยาบวรราชนายก เฉกอะหมัด คูมี ปฐมจุฬาราชมนตรี ได้มอบให้ทายาทและลูกหลานผู้สืบวงศ์ตระกูลในเวลาต่อมาคือ การอบรมสั่งสอนให้ทำการสนองพระคุณพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดี ไม่ยุ่งเกี่ยวส่งเสริมหรือคบคิดก่อการร้ายต่อแผ่นดิน

คำสั่งสอนนี้เปรียบได้กับบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคล ผู้สืบสกุลบุนนาค ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสืบต่อกันมา

ของที่ระลึกจากชมรมสายสกุลบุนนาค
ประกาศจากชมรมสายสกุลบุนนาค เนื่องจากในขณะนี้ ได้มีกลุ่มบุคคล ได้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากชมรมฯ ผลิตเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ และวางจำหน่าย หรือสั่งจองในเว็บไซต์ต่างๆ
ขอความร่วมมือ งดการเผยแพร่ภาพ มูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) และ ชมรมสายสกุลบุนนาค ขอแจ้งต่อพี่น้องและทายาทของผู้สืบเชื้อสายมาแต่ เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)

คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค)
"คนมรดก" ห้าแผ่นดิน (ตอนที่ 1)

ขณะที่ผมกำลังสืบค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
พระยาเพชรบุรีท่านหนึ่ง คือ พระยาสุรพันธ์เสนี
(อิ้น บุนนาค) เส้นทางการทำงานค้นคว้าหาหลักฐานใน
ภาคสนาม ทำให้ทราบข้อมูลใหม่หนึ่งข้อมูล( คลิกที่นี่ )

 

 
Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.