ในภาพด้านหลัง (ด้านขวา) รูปปั้นท่านเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (ด้านซ้าย) และท่านสมเด็จฯ องค์ใหญ่
แถวยืน คุณหญิงพวง ดำรงค์ราชพลขันธ์, นายราชาณัตยานุหาร (พาส์น)
แถวนั่ง เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร) , ท่านเจ้าจอมพิศว์ ในรัชกาลที่ ๕
แถวหน้า คุณพาสนา ชูโต

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.