เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) (นั่ง) และเจ้าจอมมารดาโหมด (ยืน)

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.