นั่ง เจ้าจอมมารดาโหมด (ซ้าย) และเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (ขวา)
ประทับยืน พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (ซ้าย) พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ (ขวา)

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.