จากซ้ายไปขวา (แถวบน) เจ้าจอมแก้ว เจ้าจอมเอื้อน เจ้าจอมเอี่ยม
(แถวล่าง) เจ้าจอมแส พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมมารดาอ่อน พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.