พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าจอมก๊กออถ่ายภาพร่วม
(จากซ้าย) เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมเอี่ยม และ เจ้าจอมเอื้อน


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.