ภาพบุตรธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (ท่านเจ้าคุณทหาร) กับท่านผู้หญิงอิ่ม
แถวยืนจากซ้าย หม่อมแม้น ภานุพันธุ์ ณ อยุธยา , เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ ๕
แถวนั่งจากซ้าย เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ) , คุณหญิงเล็ก ศรีสรราชภักดี ,
ท่านเจ้าคุณทหาร กับท่านผู้หญิงอิ่ม สุรวงศ์ไวยวัฒน์
แถวนั่งหน้าจากซ้าย จ่ายวดยศสถิต (หมิว) , คุณมิด บุนนาค , หลวงจักรยานานุพิจารณ์ (เหมา)Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.