งานญาติสมาคมซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๕๔ หรือ ร.ศ.๑๓o โดยท่านเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร)
เป็นประธาน (นั่งเก้าอี้ด้านซ้ายสุด)
นับว่าเป็นการรวมสมาชิกสายสกุลบุนนาค ครั้งใหญ่ที่สุด ณ วัดประยุรวงศาวาส
ด้านหน้าอาคารทรงโกธิค ชื่อ พรรณาคาร ภายหลังอาคารหลังนี้ ได้ถูกระเบิดทำลายในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.