ภาพบุตรและหลานของท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ อาทิเช่น

แถวหลังจากซ้าย.
คนที่. 3. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร)
แถวกลางจากซ้าย.
คนที่. 1. พระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ) คนที่. 7. พระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม)
คนที่. 10. พระยาประกรวงศ์ (ชาย)
แถวหน้าจากซ้าย คนที่. 7. พระยาศรีธรรมสาส์น (เชย) คนที่. 12. พระยาราชานุวงศ์ (เล็ก)

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.