ภาพบุตรธิดาของหลวงชลาไลยไกยกล (ใจ) กับ คุณชื้น (แถวหน้าซ้าย
)


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.