แถวยืนจากซ้าย พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม) , พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม สุริวงศ์) , พระยาสุริยาวงศ์ประวัติ (เด็น) , คุณหญิงเรียบ ประภากรวงศ์
แถวนั่งจากซ้าย ท่านเจ้าจอมเลียม ในราชกาลที่ ๕ , ท่านผู้หญิงตลับ สุรวงศ์วัฒนศักดิ์


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.