ภาพครอบครัวของท่าน เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) ในภาพท่านผู้หญิงตลับนั่งตรงกลาง


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.