แถวหน้าจากซ้าย หม่อนฟื้นวรวรรณ ณ อยุธยา, หม่อมดำริห์ วรวรรณ ณ อยุธยา
แถวกลางจากซ้าย
เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ , คุณหญิงเรียบ ประภากรวงศ์, คุณหญิงโภชน์ อร่ามมณเทียร
แถวหลังจากซ้าย หม่อมชั้น วรวรรณ ณ อยุธยา, คุณเดียร์ โชติศิลปะคุณ, คุณทูล ประเสริฐอักษร และ
คุณเลี่ยม สุรวงศ์นิเวศน์วิสุทธิ์

 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.