พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืน แถวหน้าพระองค์ที่ 6 (จากซ้ายของภาพ)
ทรงพระฉายร่วมกับข้าราชบริพาน ณ สถานทูตสยาม ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากภาพ
แถวหน้าจากซ้าย คนที่ 1. หลวงสุริยพงศ์พิมุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค) แพทย์ใหญ่กรมรถไฟ คนที่ 2. คุณลำจวน บุนนาค คนที่ 4. คุณหญิงลิ้นจี่ สุริยานุวัตร
แถวหลังจากซ้าย คนที่ 1. พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) อัครราชทูตประจำ เซนต์เจมร์
คนที่ 2. พระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร) พระองค์ที่ 5. สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
คนที่ 6. พระยารำไพพงษ์บริพัตร (จิตร บุนนาค) คนที่ 7. เจ้าพระยาพิชเยนทร์โยธิน (อุ่ม) พระองค์ที่ 8. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.