แถวยืนจากซ้าย คุณนุ้ย , คุณเติม , คุณพุก , คุณรอด
แถวนั่งจากซ้าย
พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร) , คุณหญิงประชุมวงศ์ , นายเซย

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.