แถวหลังจากซ้าย
นายรอด , คุณต่วน , คุณพุก , คุณเจิม , คุณต้วม , คุณถุงเงิน , คุณโต
แถวกลางจากซ้าย พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร์) , คุณหญิงประชุมวงศ์ , นายสอนมหาเล็ก , คุณจร , นายเบอะ , จีนซัน
แถวหน้าจากซ้าย ป๊งเหล่ง , คุณชิ้ม , คุณเชียด , นายชอบ , นายคร้าม

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.