งานฉลองอายุของท่านพระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชีนร์) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๓
ณ บ้านภูเก็จ ซึ่งอยู่เชิงสพานพุทธยอดฟ้าฯ


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.