บุตรของพระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค)
แถวยืนจากซ้าย พระยาเดชานุชิต (หนา) , พระยาวิชยาธิบดี (แบน) , พระเทพสงคราม (โต)
แถวนั่งจากซ้าย พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว) , พระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่) , หลวงวินิตนราการ (เล็ก)

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.