แถวยืนจากซ้าย พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค)

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.