อธิบายนามในรูปหมู่
ลำดับตามชั้นบันไดแลแต่ซ้ายมาขวา

ชั้นบน นายพิณเทพเฉลิม บุนนาค บุตรสืบตระกูล
พระยาศรีสรราชภักดี วัน บุนนาค เปรียญ
เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2407 ถึง แก่กรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
ชั้นที่ 2 1. หม่อมพร้อยกฤดากร ณ อยุธยา ต.จ . ในหม่อมเจ้าอมรทัต
2. หม่อมราชวงศ์หญิงศุภกันต์ เทวกุล ณ อยุธยา
3. แพ้ว ธิดาคนเล็กของนายพิณเทพเฉลิม บุนนาค
4. หม่อมราชวงศ์ชาย ยันตเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
5. หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา ท.จ. ในพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์
6. หม่อมราชวงศ์หญิง พันธุ์ทิพย์ เทวกุล ณ อยุธยา
ชั้นที่ 3 1. หม่อมราชวงศ์หญิง ไพเราะ กฤดากร ณ อยุธยา
2. หม่อมราชวงศ์หญิง เพลินจิตต์ กฤดากร ณ อยุธยา
ชั้นที่ 4. 1. หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
2. หม่อมราชวงศ์หญิง จันทร์ เทวกุล ณ อยุธยา
3. หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ เทวกุล ณ อยุธยา
4. หม่อมราชวงศ์หญิง เฉลิมวิมาน เทวกุล ณ อยุธยา
5. หม่อมราชวงศ์เทวไทย เทวกุล ณ อยุธยา
6. หม่อมราชวงศ์จิตรคุปต์ เทวกุล ณ อยุธยา
7. หม่อมราชวงศ์พิงค์อมร กฤดากร ณ อยุธยา


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.