ภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงฉายร่วมกับบรรดาข้าราชบริพารและนักเรียนไทย
ที่พระราชวัง HEIDELBERG ประเทศเยอรมัน

ประทับนั่งจากซ้าย สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ,
สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ,
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
แถวยืนหลังจากซ้าย คนที่ 5. พลตรี พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ ( เตี้ยม ) ขณะดำรงตำแหน่ง ทูตทหาร
แถวนั่งที่สองจากซ้าย คนที่ 3 ศ.นพ.เติม บุนนาค นักเรียนทุนพระราชทานจาก
สมเด็จพระมหิตลงธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
แถวนั่งหน้าจากซ้าย คนที่ 6 พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ ( เต็ม สุริวงศ์ ) นักเรียนทุนพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.