ภาพซ้าย
บุตร ธิดาขุนอนุมานพลนิกร ( พลอย บุนนาค )
แถวยืนจากซ้าย คุณหรุ่น บุนนาค หม่อมลัภ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา , คุณเริ่ม บุนนาค ,
คุณเหลี่ยม ปาณิกบุตร คุณหร่ำ วรมาลี , คุณแอร่ม ทรัพย์สุนทร , คุณเลื่อน วรมาลี
แถวนั่งจากซ้าย คุณศิริ บุนนาค , คุณหลง บุนนาค , ขุนอนุมานพลนิกร , คุณสำราญ บนตัก คุณทรัพย์ อนุมานพลนิกร , คุณโหลม ( อารีย์ เล็กสกุล ) , หม่อมเร่ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.