แถวหลังจากซ้าย
พระนิตินัยประสานพงษ์ ( พงษ์ ) , น.อ. พระยาอรสุมพลาภิบาล รน. ( เด่น ) ,
เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น ) , พระยาประเสนชิตศริพิไลย ( ดัด ) , พระยาเสถียรฐาปนกิจ ( ดวง )
แถวหน้าจากซ้าย
คุณสอน , คุณเฟื่อง , คุณหญิงสวน ไพบูลย์สมบัติ , พระยาไพบูลย์สมบัติ ( เดช ) , คุณแส , คุณเสม


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.