พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถ่ายพระราชทาน เจ้าจอมเอิบ พร้อมด้วยบิดา มารดาและญาติพี่น้อง

(นั่ง) เจ้าจอมเอิบ ท่านผู้หญิงสุรพันธ์พิสุทธิ์ (อู่ บุนนาค) เจ้าจอมมารดาอ่อน
เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าจอมเอี่ยม
(ยืน) เจ้าจอมอาบ พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) เจ้าจอมเอื้อน


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.