(จากซ้ายไปขวา) (แถวหน้า) เจ้าจอมเอิบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เจ้าจอมอาบ
(แถวถัดมา) เจ้าจอมเอี่ยม ท่านผู้หญิงอู่
(นั่งหน้า) เจ้าจอมเอื้อน


 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.