(องค์ซ้าย)
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
(องค์กลาง) พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา
(องค์ซ้าย) พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประดิษฐสาวี


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.