เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ไว้ผมยาว สวมเสื้อแขนยาว ห่มสไบทับ นุ่งผ้าโจงกระเบน ท่านเป็นผู้นำแฟชั่นการไว้ผมและการแต่งกายของสตรีในราชสำนัก

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.