พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา (ซ้าย)
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ (ขวา)
และพระองค์เจ้าอนุสรสิริประสาธน์ (ประทับนั่ง)


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.