ล่าง (จากซ้าย) เจ้าจอมอาบ เจ้าจอมเอื้อน


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.