สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ พร้อมด้วยขุนนางผู้ใหญ่เมื่อต้นรัชกาลที่ ๕ จากซ้ายไปขวา
แถวหน้า กรมหลวงวงศาธิราชสนิท, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์, กงศุลอังกฤษ โทมัส จอร์จ น็อกซ์
แถวหลัง เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ( ขำ บุนนาค), เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุญยรัตพันธุ์), ไม่ทราบนาม


สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดวงดารานพรัตน์ ดวงดารามหาสุริยมณฑล ปฐมจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดนี้ พระราชทานแก่เสนาบดีฝ่ายหน้า

ในด้านชีวิตครอบครัวของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นหลวงสิทธิ์นายเวร ได้สมรสกับท่านผู้หญิงกลิ่น ธิดาหลวงแก้วอายัติ (จาด) (บุตรของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา - บุนนาคกับหม่อมกอง) มีบุตรธิดา ๔ คน บุตรชายคนใหญ่และคนเดียว คือคุณชายวร ได้เป็นเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ในรัชกาลที่ ๕ ธิดาอีก ๓ คน คือ คุณหญิงกลาง เป็นภรรยาพระยาสีหราชฤทธิไกร (แย้ม บุณยรัตพันธุ์) คุณหญิงเล็กและคุณหญิงปิ๋ว


ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังพระที่นั่งทรงผนวช
วัดเบญจมบพิตร บุคคลที่กำลังขึ้นบันไดอยู่
เชื่อว่าน่าจะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศและต่างประเทศ และตราประทับ
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และท่านผู้หญิงกลิ่น ภริยา

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ถึงแก่พิราลัยด้วยโรคลมเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ บนเรือที่ปากคลองกระทุ่มแบนขณะเดินทางกลับจากราชบุรี สิริอายุได้ ๗๔ ปี ๒๗ วัน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค) เป็นอัจฉริยบุรุษผู้มีชื่อเสียงเด่นที่สุดในบรรดาสมาชิกทั้งหลายของตระกูลบุนนาค ไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่รู้จักดีในหมู่ชาวไทยว่า ท่านเป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลในการบริหารประเทศสยามในแผ่นดินรัชกาลที่ ๔ และต้นรัชกาลที่ ๕ แต่ท่านยังเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาชาวต่างประเทศตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่จน กระทั่งปัจจุบันนี้


พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
กราบบังคมทูลถวายความเห็นให้สร้างหลังคาเป็นยอดปราสาท


เครื่องใช้ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์


1 | 2 | 3 | 4 | 5

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.