(2) ๔:ด:2 มหาอำมาตย์โท พระยามนตรีสุริยวงศ์ มีนามว่า ชื่น เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ เป็นบุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม) กับเจ้าคุณหญิงเป้า ธิดาสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) เข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๔ เป็นมหาดเล็กวิเศษ ในรัชกาลที่ ๕ เป็นนายฉัน หุ้มแพรมหาดเล็ก แล้วเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็ก

พ.ศ. ๒๔๑๘ ย้ายหน้าที่ราชการจากกรมมหาดเล็ก ออกไปเป็นข้าหลวงใหญ่ อยู่ที่เมืองภูเก็ต ปีพ.ศ. ๒๔๑๙ จีนกุลีเหมืองแร่ก่อการจลาจลขึ้นทั่วทั้งเมืองภูเก็ต เจ้าหมื่นเสมอใจราชนำทหารปราบปรามจลาจลได้เรียบร้อย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์ มีตำแหน่งในกรมมหาดเล็ก แล้วเลื่อนเป็นสมุหพระกลาโหมฝ่ายเหนือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒

พ.ศ. ๒๔๒๓ ออกไปเป็นข้าหลวงใหญ่ ประจำหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ย้ายไป เป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ประจำอยู่ที่เมืองเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็นอัครราชทูตสยามประจำประเทศอังกฤษ อเมริกา ฮอลแลนด์ และเบลเยี่ยม รวม ๔ ประเทศ สำนักงานอยู่ที่กรุงลอนดอน กลับเข้ามารับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม เมื่อปี ๒๔๓๒ ตำแหน่งรองเสนาบดี

ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศขึ้นเป็นมหาอำมาตย์โท ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ ต่อมาออกรับพระราชทานเบี้ยบำนาญ ถึงอสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ อายุ ๖๙ ปี

มหาอำมาตย์โท พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๓๕ คน บุตรได้แก่

  • พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร) อัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น ในรัชกาลที่ ๖
  • นายสรรพวิไชย (เชน)
  • จมื่นสวัสดิวินิจฉัย (ชด)
  • จมื่นจงรักษาองค์ (โชติ) โชค ไชย เชื่อ และช่อง เป็นต้น

ธิดาได้แก่ คุณหญิงชุมนุม เป็นภรรยาพระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู บุนนาค) คุณหญิงยิน เป็นภรรยาพลเรือตรีพระยาประชุมพลขันธ์ (ขัน ศรียาภัย) แน่งน้อย เป็นภรรยาเฉิด บุนนาค และช้า เป็นภรรยาจ่าช่วงไฟประทีปวัง (ช่วง หุตะเสวี) เป็นต้น

หน้า 19

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.