(7) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ แจ้ง เมื่อเยาว์วัยเป็นนักเรียนหลวง ถูกส่งออกไปเล่าเรียนวิชาต่างประเทศที่ยุโรป ในคราวส่งนักเรียนไปเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ กลับเข้ามารับราชการในสมัยรัชกาล ที่ ๕ ที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวิสูตรวิสุทธิรักษ์ สมรสกับแย้ม มีธิดาชื่อ ตาบ และ เนื่อง(8) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ สุด (สกุลเดิม วงศาโรจน์) รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นผู้ช่วยราชการในจังหวัดเพชรบุรี สมรสกับพับ มีธิดาชื่อ เชิง(9) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ สุด (สกุลเดิม วงศาโรจน์) รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประจำจังหวัดเพชรบุรี หลวงมหาดไทย (เล็ก) มีบุตรชื่อ ประเสริฐ และ ล้วน(10) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ บาง เกิด พ.ศ. ๒๔๑๖ เดิมชื่อ โพล้ง เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระภิรมย์เสนารักษ์ ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๙๑ ปี สมรสกับ พิม (สกุลเดิม ปัทมดิลก) มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ ศรี นพ และเอนก มีธิดาชื่อ อนงค์ เป็นภรรยาประเวศ ศรีพิพัฒน์(13) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ จร รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ สมรสกับเปรม มีบุตรชื่อ เทิ้ม(14) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่ออ้น มีน้องชายร่วมมารดาชื่อ พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น) และหลวงไอศูรย์สุทธิวิชัย (อิศร) เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็ก มีบุตรได้แก่ เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (อั้นหรืออาคม บุนนาค) และสมบูล (อวด) มีธิดาชื่อ ฉะอ้อนเป็นภรรยา พระยาอาณาจักรบริบาล (สมบุญ สุวรรณทัต) ธิดาชื่อ เอี้ยม เป็นภรรยาพันโท ขุนรอนปรปักษ์ (ลัพ บุนนาค) และธิดาชื่อ เอื้อง(15) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ น่วม เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ อายุ ๓๓ ปี สมรสกับเยี่ยม (สกุลเดิม วงศาโรจน์) มีบุตรชื่อ จำเนียร


หน้า 33

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.