(24) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ มอญ รับราชการในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นรองเสวกโท ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรักษาวังปารุสกวัน ท่าวาสุกรี สวนจิตรลดา สวนกุหลาบ และสนามหญ้านอกกำแพงพระราชวังดุสิต หลวงวิจารณ์ภัณฑกิจ (แจ๋ว) มีบุตรธิดา ๑๓ คน เป็นหญิง ๖ คน ชื่อ เจรง เป็นภรรยาโชค บุนนาค บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น) มีบุตรชาย ๗ คน ชื่อ จรรย์ ร้อยตรีจำลอง อำรุง และปรีชา(26) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ เม้า (สกุลเดิม วงศาโรจน์) เป็นน้องชายพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ (ฮก บุนนาค) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๓ เดิมชื่อ ฮัก ได้ถวายตัวเป็นข้ารับใช้ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ต่อมาได้เป็นนายรองบำเรอบรมบาท แล้วเป็นนายชิดหุ้มแพรต้นเชือก พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นหลวงบริหารจิตรลดา แล้วเป็นหลวงสุรพันธาทิตย์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระสุรพันธาทิตย์ ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุ ๗๘ ปี มีบุตรธิดา ๑๓ คน บุตรได้แก่ สุมน อุดม จิตตะเสน ชาลี ไพโรจน์ สุธรรม และเดชา มีธิดาชื่อ ธนิตย์ เป็นภรรยาขุนเกษมสารนิติ (ซ้อน คงพันธ์) ธิดาชื่อ กัณหา เป็นภรรยาเสริม ศาลิคุปต์ เป็นต้น(27) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) มารดาชื่อ คล้อย เป็นน้องชายหลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย บุนนาค) รับราชการในรัชกาลที่ ๖ เป็นมหาดเล็กหุ้มแพร กรมพระอัศวราช กระทรวงวัง หลวงวิสูตรอัสดร (คลาย บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๑ คน ชื่อ คลา เคลา เป็นต้น(30) ๔:ด:14 บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มารดาชื่อ เมือง รับราชการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์ โท หลวงไอสูรย์สรรพการี ตำแหน่งนายอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สมรสกับ สงวน มีบุตรชื่อ วินิจฉัย นับเป็นลำดับชั้นที่ ๕(27) ๔:ด:14 ธิดาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มารดาชื่อ คล้อย (สกุลเดิม วัชโรบล) เกิด พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่จังหวัดเพชรบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ได้แก่ หลวงสมานนันทพรรค (คลุ้ย บุนนาค) หลวงวิสูตรอัศดร (คลาย บุนนาค) และเคลื่อน

เมื่อเยาว์วัยได้เข้าไปอยู่ในวังกับท่านเจ้าจอมมารดาอ่อน ผู้เป็นพี่สาวต่างมารดา ธิดาท่านผู้หญิงอู่ จนอายุได้ ๑๙ ปี ได้สมรสกับพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา) ข้าราชการกรมป่าไม้

ต่อมาพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ ได้ย้ายไปรับราชการของกรมป่าไม้ที่ภาคใต้ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ในภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด คุณหญิงได้ย้ายครอบครัวไปด้วย โดยพักอยู่ที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๗ จนสามีเกษียณอายุราชการจึงย้ายกลับมากรุงเทพฯ มาอยู่บ้านเดิมที่ข้างวัดชนะสงคราม (วัดตองปุ)

คุณหญิงขลิบมีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา นางสมจิตต์ สกลคณารักษ์ และร้อยตรีสนั่น เศวตศิลา คุณหญิงขลิบ วันพฤกษ์พิจารณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๙๓ ปี


หน้า 36สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.