(1) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) กับท่านผู้หญิงอ่วม รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๗ สมรสกับคุณหลุกหลิก ธิดาพระยาวงศาภรณภูษิต (เมฆ บุนนาค) มีธิดาชื่อตลับ 

(3) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) กับท่านผู้หญิงอ่วม รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ สมรสกับสุดใจ ธิดาพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) มีบุตรชื่อ ตุ้ย ปุ๊ แป๊ะ มีธิดาชื่อ น้อม และ ปี๊ และมีธิดาที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ คุณหญิงฟอง เป็นภรรยาพระยาราชาสาธก (ง่วนสุน อัศวานนท์) พระนมร่ำ เป็นภรรยาหลวงพิเทศ พิไสย (ประวัติ อมาตยกุล) มีธิดาชื่อ คุณหญิงสุนีย์สาย บุนนาค และสำนึง ไกรฤกษ์(5) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) กับท่านผู้หญิงอ่วม รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นจมื่น สุรเดชรณชิตฤทธิไกร แล้วเป็นหลวงสาตราธิกรณฤทธิ สมรสกับเจียม มีบุตรชื่อเดช และหลานปู่ชื่อพลเรือตรี หลวงดัษกรกำจาย (ดัด บุนนาค) ดวง และอุดม ซึ่งเป็นลำดับชั้นที่ ๖(6) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) กับท่านผู้หญิงอ่วม รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีบุตร ๓ คน ได้แก่ วงศ์ เชื้อ และ แปลก


(7) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) กับท่านผู้หญิงอ่วม มีบุตรชื่อ ชิด โชติ และ ช่วย(8) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) มารดาชื่อ ผูก รับราชการได้เป็นรองอำมาตย์โท สารวัตรใหญ่ กองลหุโทษ มีบุตรกับภรรยาชื่อ เอื้อน ได้แก่ พลโทหลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค) และมีบุตรกับภรรยาชื่อ คำปัน ได้แก่ พันโทยิ่งยศ และยงยศ(9) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) มารดาชื่อ ผูก เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับหลวงลหุทัณฑ์พิทักษ์ (เยื้อน บุนนาค) มีบุตรกับภรรยาชื่อ เล็ก ได้แก่ ตุ้ย และแม้น(10) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) มารดาชื่อ แหวว (สกุลเดิม บูรณศิริ) มีบุตรชื่อ ขุนภักดี (อาจ) มหาดเล็กตำรวจหอก มีหลานปู่ชื่อ นายถวัลย์มหาดเล็ก (อ่วม) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ 

(11) ๔:ท:9 นาวาเอก พระยาสุนทรานุกิจปรีชา (หลง บุนนาค) (11) ๔:ท:9 บุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ) มารดาชื่อ อึ่ง สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม สอบได้เนติบัณฑิต รับราชการสังกัดกระทรวงทหารเรือ นาวาเอกพระสุนทรา นุกิจปรีชา (หลง บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๑๔ คน บุตรได้แก่ สมชาย (สมหมาย) พันเอกเชลง พันตำรวจโทชลัช ชลัม และสุนทรา ธิดาได้แก่ คุณหญิงแฉล้ม เป็นภรรยาพลเอกหลวงเดชประดิยุทธิ์ (เดช) และธิดาชื่อ มาลี เป็น ภรรยานายวิทูร พรหมตระกูล เป็นต้น


หน้า 38

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.