(2) ๔:ท:10 บุตรพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม) กับคุณหญิงทองคำ สมรสกับเลื่อน มีบุตรชื่อ ศิริ(3) ๔:ท:10 บุตรพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม) มารดาชื่อ สอน มีบุตร ๔ คน ได้แก่ หลวงสัณโลหการ (บง) ร้อยโทโกเมศ ร้อยตรีทัน และร้อยตรีฉัตร บุนนาค


(4) ๔:ท:10 บุตรพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม) มารดาชื่อ ปริก มีบุตรกับพริ้ง ได้แก่ พลตรีพระยาเทพาธิบดี (เจิ่น บุนนาค)(5) ๔:ท:10 บุตรพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม) มารดาชื่อ เหมือน มีบุตรธิดา ๑๓ คน บุตรที่เกิดกับภรรยาชื่อ ทรัพย์ ได้แก่ สิบตำรวจเอกศิริ หรุ่ม หลง และสำราญ ธิดาได้แก่ หม่อมเร่ และหม่อมลัภ สวัสดิวัตน์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ต้นราชสกุล สวัสดิวัตน์

หม่อมเร่ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา มีพระโอรสและพระธิดา ได้แก่

๑. หม่อมเจ้าหญิงศกุลตลา
๒. หม่อมเจ้าหญิงอุษารดี
๓. หม่อมเจ้าหญิงสุเลสลัลเวง
๔. หม่อมเจ้าหญิงอมิตดา
๕. หม่อมเจ้าหญิงมโนหรา
๖. หม่อมเจ้าอำณอร์สวัสดิ์
๗. หม่อมเจ้าบุนทัดสวัสดิ์
๘. หม่อมเจ้านรรยราช
๙. หม่อมเจ้าปุสาณ
๑๐. หม่อมเจ้าหญิงเมรี
 

หม่อมลัภ สวัสดิวัตน์ฯ มีพระธิดา ๑ องค์ คือ หม่อมเจ้าหญิงสุลัภวัลเลง


(6) ๔:ท:10 บุตรพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม) มารดาชื่อ เขียน สมรสกับจันทร์ มีบุตรได้แก่ หลวงอินทรสมบัติ (ชม บุนนาค) และขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค)

 

หน้า 39

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.