(1) ๕:ด:8:11 บุตรพระยาธรรมสารเนตวิเชตภักดี (ถึก) และคุณหญิงอบ ธิดาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เกิดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๕ เจ้าจอมเอี่ยมในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นป้า (พี่ของคุณหญิงอบ) ได้รับเข้าไปเลี้ยงในวังสวนดุสิตแต่ยังเยาว์ เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี จึงออกจากวังมาอยู่กับท่านบิดามารดา ที่บ้านเดิมของเจ้าคุณกรมท่า (เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี)

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้ไปเรียนต่อที่ ลิเซ่ เกรอหนอบ (Lyce'e Grenoble) ประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นนักเรียนส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ปี ในปีพ.ศ. ๒๔๖๘ ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมืองปัวติเอ ได้เนติบัณฑิตฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๔๗๓ เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงปารีส ๓ ปี ได้ปริญญาอาชญาวิทยาและอาชญาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาอยู่กับท่านเจ้าจอมเอี่ยม ที่สวนนอก ตำบลสามเสน เข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม

        พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นสมาชิกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตย-สถาน
        พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นผู้พิพากษา ศาลอาญา
        พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นผู้พิพากษา ศาลแพ่ง ๒ ปี แล้วกลับมาเป็นผู้พิพากษาศาลอาญา
        พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครปฐม

นายเทอด บุนนาค รับราชการเป็นผู้พิพากษา จนถึงปีพ.ศ. ๒๔๘๙ จึงลาออกจากราชการเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ และได้รับการรักษาพยาบาลจากนายแพทย์เป็นระยะเวลายาวนาน ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ อายุ ๗๗ ปี

นายเทอด บุนนาค สมรสกับ ศรี ธิดาพระยานครราชเสนี (สหัด สิงหเสนี) มีธิดา ชื่อ พัฒศรี และบุตรชื่อ ภาณุวงศ์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖


(1) ๕:ด:8:13 บุตรนายเพื่อน บุนนาค หลานปู่เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม)

 

หน้า 57

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.