(1) ๕:ด:9:2 บุตรหลวงสุนทรภักดี (วุธ) มารดาชื่อ ฉุน บุนนาค เป็นหลานปู่พระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๒๖ เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก สอบไล่ได้ชั้นที่ ๓ เป็นที่ ๑ ในรุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ ปีถัดมาเข้ารับราชการในกรมทหารบกม้า ในมณฑลกรุงเทพฯ มียศเป็นร้อยตรี ต่อมาได้เลื่อนยศและตำแหน่งเป็น ผู้บังคับการกรมทหารบกม้าที่ ๗ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๖ ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๕ ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม แม่ทัพกองทัพน้อยที่ ๓ แม่ทัพกองทัพน้อยที่ ๒ และแม่ทัพกองทัพที่ ๑ ตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบก ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ และเป็นนายพลโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงไกรกระบวนหัด ต่อมาเป็นพระราญรอนอริราช พระยาพระกฤษณรัตน์ และโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นพระยาสีหราชเดโชชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑

ตำแหน่งราชการพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ องคมนตรี (ทรงแต่งตั้งเมื่อ ๔ เมษายน ๒๔๖๓) นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๙ รักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๔๙๓ รวม ๒ สมัยพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค)

คุณหญิงสุนีย์สาย บุนนาค ภริยา

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๓ (วปร.) รัชกาลที่ ๖ และ (ปปร.) รัชกาลที่ ๗ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญตราจากต่างประเทศได้แก่ ตราเซนต์มอริซาลัสซาร์ ชั้นที่ ๔ จากประเทศอิตาลี และตราเลยองดอนเนอร์ชั้นที่ ๓ จากประเทศฝรั่งเศส

พลโท พระยาสีหราชเดโชชัย สมรสกับคุณหญิงสุนีย์สาย (สกุลเดิม อมาตยกุล ธิดาพระนมร่ำ) มีบุตรธิดา ๗ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ พันตำรวจโทชัชวาล พลตำรวจตรีโชติพัฒน์ พลตรีเผด็จ พลโทสีหเดช และพลตำรวจตรีวัฒนา บุนนาค

พลโท พระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๗๔ ปี


พลโทพระยาสีหราชเดโชชัย ดำรงตำแหน่งแม่ทัพที่ ๑ ผู้อำนวยการ
การประลองยุทธ ณ บริเวณทุ่งวัดไผ่ตัน รังสิต พ.ศ. ๒๔๗๑

 

หน้า 58

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.