หลวงอุชุงคดี (ทวน บุนนาค)

หลวงอุชุงคดี ท่านสุ่น บุนนาค มารดา และ
พ.ต.อ. ทำเนียบ บุนนาค บุตรชายในวัยเยาว

(3) ๕:ด:14:1 บุตรพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) มารดาชื่อ สุ่น (สกุลเดิม ณ บางช้าง) รับราชการยศอำมาตย์ตรี ตำแหน่ง อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม สมรสกับ นึก (สกุลเดิม ไกรฤกษ์) มีบุตรได้แก่ พันตำรวจเอกทำเนียบ และนาวาเอก (พิเศษ) สมารมภ์ มีบุตรธิดากับภรรยาชื่อ สวน (สกุลเดิม สินธุเสถ) มีบุตรชื่อ ร้อยตำรวจตรีอิสเรส มีธิดาชื่อ มัณฑนา เป็นหม่อมในหม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย


(7) ๕:ด:14:1 บุตรพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) มารดาชื่อ หริ่ม เกิด พ.ศ. ๒๔๔๕ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทหารราบ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๒๑ และวิชาการ ทหารจากประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ เข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๔๖๖ ประจำกรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๙ ต่อมาประจำกรมทหารราบที่ ๑๙ แล้วประจำกองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประจำกองพันทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้เป็นรองผู้บังคับการ (พัน ร.๑ รอ.) พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาไปประจำกรมยุทธการทหารบก กรมจเรทหารบก และกรมยุวชนทหารบกตามลำดับ

พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นขุนรอนปรปักษ์ ถือศักดินา ๖๐๐

ในสมัยสงครามมหาเอเซียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) ได้เป็นเจ้าหน้าที่กองอำนวยการผสมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมประสานงานพันธมิตร) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕

ได้รับพระราชทานยศเป็นพันโท และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเซียบูรพา) ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๘๙ อายุ ๔๔ ปี

พันโทขุนรอนปรปักษ์ (ลับ บุนนาค) สมรสกับเอี้ยม บุนนาค มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรได้แก่ ลคุณ ลวิทย์ และพันตำรวจเอกโรจน์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖


(1) ๕:ด:14:3 บุตรพระสัจจาภิรมย์ (แถบ) รับราชการเป็นรองหัวหมื่น ผู้บังคับกองม้าต้น และม้าพระประเทียบ กรมอัศวราช กระทรวงการคลัง สมรสกับคำจีน มีบุตรธิดา ชื่อ มัณฑนา และธูปจีน


หน้า 60

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.