(1) ๕:ด:14:5 บุตรพระยามหานุภาพ (ไท) กับคุณหญิงเหรียญ รับราชการเป็นนายตำรวจเอก ประจำกรมพระตำรวจหลวง รักษาพระองค์ กระทรวงวัง มีบุตรธิดา ๑๗ คน ได้แก่ ทิศา ทัศนียา ทัศนา ประดิษฐ์ และทำเนาว์(3) ๕:ด:14:5 บุตรพระยามหานุภาพ (ไท) กับคุณหญิงเล็ก เกิด พ.ศ. ๒๔๓๓ เมื่อเยาว์วัยอายุประมาณ ๖ ปี มารดาได้พาเข้าไปอยู่ในวังกับเจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นอา ขณะนั้นรับราชการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต ได้เจริญเติบโตอยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาใช้สอยเป็นมหาดเล็ก เคยนั่งปลายพระบาทในรถยนต์พระที่นั่ง

เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ต้องออกจากพระราชวังไปอยู่ข้างนอก (ตามกฎมณเฑียรบาล) แต่ยังทำงานเหมือนเดิม ได้รับตำแหน่งเป็น นายเทินมหาดเล็กเวรศักดิ์ แล้วเป็นนายชิตมหาดเล็กหุ้มแพรต้นเชือกเวรสิทธิ์ ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้รับพระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคลชั้น ๓ และเครื่องราช อิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชื่อ วิจิตราภรณ์

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นนายหมู่ใหญ่หลวงพิศาล นายหมวดตรีในกองเสือป่า พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนภรณ์ ว.ป.ร. และเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

ต่อมาได้กราบถวายบังคมลาออกจากชีวิตราชสำนัก ไปรับราชการด้านมหาดไทยตามต่างจังหวัด จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ขณะนั้นเป็นรองอำมาตย์เอก พระพิศาลสุริยศักดิ์ รับราชการเป็นนายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อออกจากราชการแล้ว ได้ใช้ชิวิตบั้นปลายด้วยการทำงานอิสระส่วนตัวอยู่กับบ้าน ทำสวนปลูกต้นไม้ ท่านถึงอนิจกรรม พ.ศ. ๒๕๒๗ อายุ ๙๓ ปี

พระพิศาลสุริยศักดิ์ (เทิน บุนนาค) สมรสกับ ผัน (สกุลเดิม สินธุสาร) มีบุตรธิดา ๕ คนบุตรได้แก่ สุรเทิน และ ประธาน มีธิดาชื่อ พิศพรรณ ประไพ และประภา มีบุตรธิดากับภรรยาชื่อ สมบูรณ์ ได้แก่ นายแพทย์มณเฑียร พันเอกฐิติ บุณฑริก และตาบทิพย์(4) ๕:ด:14:5 บุตรพระยามหานุภาพ (ไท) กับคุณหญิงเหรียญ เป็นน้องชายร่วมมารดากับจมื่นสรสิทธิราช (โท้ บุนนาค) รับราชการทหารยศร้อยโทขุนถวิลทวีชัย มีธิดาชื่อ เถาวัลย์ เป็นภรรยาหม่อมราชวงศ์ดำเกิงพรหม กมลาสน์ และ มีธิดาชื่อ วนิตร


หน้า 61

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.