(2) ๕:ท:11:4 บุตรพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช) กับคุณหญิงสวน (สกุลเดิม ศิริวิสูตร) น้องร่วมบิดามารดากับเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย สอบได้เนติบัณฑิต รับราชการเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด) มีบุตรธิดารวม ๑๓ คน บุตรได้แก่ ศาสตราจารย์เดือน และนายแพทย์ดุม คุณหญิงทรัพย์ (สกุลเดิม จุลดุลย์) เป็นมารดา บุตรชื่อ นาวาโทศาสตราจารย์ดวน และดาว คุณหญิงแจ่ม น้องคุณหญิงทรัพย์เป็นมารดา มีบุตรที่เกิดกับภรรยาอื่นชื่อ ด้าย และดวด


(3) ๕:ท:11:4 บุตรพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช) กับคุณหญิงสวน (สกุลเดิม ศิริวิสูตร) เป็นน้องร่วมบิดามารดากับเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมาย สอบได้เนติบัณฑิต แล้วเป็นพระยาอรสุมพลาภิบาล เข้ารับราชการดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงทหารเรือ เป็นหลวงธุระธรรมประพาศ สมรสกับคุณหญิงอายุยืน ธิดาพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย บุนนาค) และคุณหญิงพงสุริยัน บุนนาค มีบุตรชื่อ เดิน และด่วน ธิดาชื่อ ยินดี เป็นภริยานายสง่า ศรีเพ็ญ ธิดาชื่อ ดุริยางค์ เป็นภริยาพันเอกประจิม สโรภาส และธิดาชื่อยุพเยาว์ มีบุตรที่เกิดกับภรรยาชื่อ แอบ ได้แก่ ด่อน ดิ้น ด้วง และประดิษ


 

(4) ๕:ท:11:4 บุตรพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช) กับคุณหญิงสวน (สกุลเดิม ศิริวิสูตร) เป็นน้องร่วมบิดามารดากับเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศอังกฤษ รับราชการตำแหน่งนายช่างเอก หัวหน้ากรมทาง สืบต่อจากพระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ เนื่องจากสุขภาพไม่ดีต้องผ่าตัดไทรอยด์ จึงให้ลาออกจากราชการก่อนก่อนเกษียณอายุ ถึงอนิจกรรม พ.ศ. ๒๔๘๑ ท่านได้สมรสกับคุณหญิงลมุล (สกุลเดิมวสุธาร) มีบุตรธิดา ๔ คน บุตรชื่อ เด็ดดวง และเด่นดวง ธิดาชื่อ ดวงแข และดวงวิภา เป็นภรรยาหม่อมหลวงสมศักดิ์ กำภู


(5) ๕:ท:11:4 บุตรพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช) กับคุณหญิงสวน (สกุลเดิม ศิริวิสูตร) เกิด พ.ศ. ๒๔๓๖ ที่ตรอกอิศรานุภาพ (ตรอกเจ้าสัวเนียม) ถนนเยาวราช เมื่ออายุได้ ๑ ขวบ พระอินทรารักษ์ (ลัด บุนนาค) และคุณสังวาลย์ ผู้เป็นอา ไม่มีบุตร ได้ขอไปเป็นบุตรบุญธรรม จึงย้ายไปอยู่กับพระอินทรารักษ์ที่บ้านริมคลองผดุงกรุงเกษม หัวลำโพง ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จบชั้นประถมศึกษา และไปเรียนต่อประโยคมัธยมศึกษาสามัญที่โรงเรียนสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๕๔ เข้าศึกษาในโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม สอบได้เนติบัณฑิตชั้นที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เข้ารับราชการในตำแหน่งฝึกหัดผู้พิพากษาศาลแพ่ง

พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นผู้พิพากษาชั้น ๖ ศาลมณฑลปราจีนบุรี ปีต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนิตินัยประสาน

พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๒ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี และเลื่อนเป็นผู้พิพากษาชั้น ๕ แล้วย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระนิตินัยประสาน

พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ยศเป็นอำมาตย์โท


พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลโปริสภา แผนกต่างประเทศ และแผนกเจ้าหน้าที่คดีคนในบังคับอังกฤษ ต่อมาเป็นผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ ตำแหน่งตุลาการสามัญชั้นเอก

พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อมาลาออกจากราชการรับพระราชทานบำนาญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และ พ.ศ. ๒๔๙๓ รวม ๒ สมัย

การปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ ช่วยพิจารณาความที่ศาลมณฑลอยุธยา และพิจารณาคดีที่ศาลนครสวรรค์ เป็นกรรมการสอบความรู้นักเรียนกฎหมาย เป็นกรรมการ สอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการธุรการสามัญชั้นตรีในตำแหน่งจ่าศาล เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนใจและรอบรู้ในวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ รักการกีฬาทุกชนิด เป็นนักฟุตบอลในทีมของโรงเรียน และเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาหลายแห่งอีกด้วย

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๗๑ ปี

พระนิตินัยประสานสมรสกับ ลม่อม ธิดาพระยาพัศดีกลาง (โหม่ง บุนนาค) กับคุณหญิงเนียน มีบุตร ๑ คน ชื่อ พิมล สมรสกับหม่อมราชวงศ์บุษกร เกษมสันต์ มีหลานปู่ ได้แก่ นิติเวท และดุษฎี นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗

 

หน้า 66

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.