พลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค), พ.ต.ต. พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค)
และศจ.นายแพทย์เติม บุนนาค


(3) ๖:ด:1:1:2 บุตรพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) กับท่านผู้หญิงตลับ (สกุลเดิม โอสถานนท์) เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๘๓๘ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช ได้ทรงพระราชทานชื่อว่า "เต็ม สุริยวงศ์"

เมื่อเยาว์วัยท่านบิดาได้นำตัวถวายเป็นข้ารับใช้ ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา และได้เล่าเรียนในโรงเรียนราชวิทยาลัย ครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ซึ่งในเวลานั้นยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร จึงทรงรับ นายเต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค มาอยู่ในพระราชูปถัมภ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ จนจบการศึกษา กลับเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในกรมมหาดเล็กหลวง ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายไชยขรรค์หุ้มแพร นายจ่ายง หลวงสิทธินายเวร เจ้าหมื่น ไวยวรนารถ และพระอดิศักดิ์อภิรัตน์ ตามลำดับ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการ ทำขวัญนาค ณ พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย และจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้พระ อดิศักดิ์อภิรัตน์ไปเป็นล่ามประจำตัวนายพล Geoff แม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อครั้งมาเยือนประเทศสยาม และได้รับเหรียญตราที่ระลึกจากฝรั่งเศส ชื่อตรา L' Etoile Noire ชั้นออฟฟิศเซอร์ของฝรั่งเศส

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระประชวรใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม) เป็นมหาดเล็กผู้หนึ่งที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ครั้นหายพระประชวร ได้พระราชทานซองบุหรี่ทองคำลงยา พร้อมพระปรมาภิไธย

เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากราชการกรมวัง รับพระราชทานบำนาญ และถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๕๗ ปี

พระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็ม สุริยวงศ์ บุนนาค) ได้รับพระราชทานสมรสกับ พิศ ธิดาพระยาชัยวิชิตวิศิษฐ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร์) มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรได้แก่ เตมีย์ เติมพันธ์ และ ตระศักดิ์ มีธิดาชื่อ วิสวาท เป็นภรรยานายแพทย์โกวิท อัศวนนท์ และธิดาชื่อ จิตราภา เป็นภรรยา ปานสิริ รังสิพราหมณกุล


(5) ๖:ด:1:1:2 บุตรพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) มารดาชื่อ ทับทิม รับราชการเป็นอำมาตย์เอก เจ้ากรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค) มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ ตาว เตชะ ตล โตมร และกอบชัย เป็นต้น มีธิดากับคุณหญิงกุ่ม บุนนาค ชื่อ ตระการ และมีธิดา กับคุณหญิงสาลี่ (สกุลเดิมดาวมณี) ชื่อสุรีย์ เป็นภรรยาพลตำรวจเอกชุมพล อัตถศาสตร์


หน้า 72

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.