(1) ๖:ด:2:6:2 บุตรเจ้าพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่) มารดาชื่อ แตงอ่อน รับราชการในกระทรวงวัง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐

สมรสกับฉวีผ่อง ธิดาพระยาอร่ามมณเฑียร (เอื้อม บุนนาค) มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ ชิกฉันท์ ชิกเฉก ชิกฉาย ชิกฉัตร และพิชิต นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗(1) ๖:ด:4:9:1 บุตรนายเชื้อ มารดาชื่อ สั้ว เป็นหลานทวดพระยาวงศาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๘ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ เข้ารับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารบกที่ ๑๕ เมื่อรับราชการแล้วได้เข้าศึกษาเพิ่มเติม ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๓๔ โรงเรียนกิจการพลเรือนกองทัพบกสหรัฐฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๒

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบก ผู้ชำนาญการ กองทัพบก ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ รองเสนาธิการทหารบก และประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลเอก) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม อัตราจอมพล เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ส่วนราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภา และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ก รักษาพระองค์

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ทุติยจุลจอมเกล้า เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ เหรียญราชการชายแดน และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕ เป็นต้น

พลเอกประยูร บุนนาค สมรสกับ พัชรินทร์ (สกุลเดิม สุวรรณศรี) มีบุตรธิดา ๔ คน

นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗ บุตรได้แก่ พันโทธราวุธ และพันโทยุทธนินทร์
(1) ๖:ด:6:1:1 บุตรพระยาเดชานุชิต (หนา) กับคุณหญิงนิ่ม รับราชการเป็นรองอำมาตย์โท ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสืบความรู้เอคอนอมิก กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม สมรสกับ ผึ้ง (สกุลเดิม จันทว่องกิจ) มีธิดา ๒ คน ชื่อ ขวัญใจ และไฉไล(3) ๖:ด:6:1:3 บุตรเจ้าพระยาเดชานุชิต (หนา) กับคุณหญิงนิ่ม เกิด พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็นน้องชายขุนผดุงพานิช (น๊อต) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง และวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์กระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. ๒๔๖๕ เข้ารับราชการในกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรา ธิการ ในตำแหน่งผู้แปล พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้เป็นผู้ชำนาญทางบัคเทรีวิทยา และเป็นหัวหน้าแผนกวัคซีนและซีรุ่ม หัวหน้ากองสัตวศาสตร์ ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท ๒

พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้เป็นนายสัตวแพทย์ใหญ่ จนเกษียณอายุราชการ

ในส่วนราชการพิเศษ ได้เป็นนายสัตวแพทย์ประจำกองรวบรวมสัตว์พาหนะ กองพันสนามในคราวรบด้านตะวันออก อินโดจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ และเป็นนายสัตวรักษ์ ประจำกองเพิ่มเติมสัตว์พาหนะกองทัพสนามในคราวรบด้านตะวันตก สงครามมหาเอเซียบูรพา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเหลือราชการตำรวจพิเศษ ประจำกรมตำรวจจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑

ได้รับยศบรรดาศักดิ์ เป็นรองอำมาตย์เอก ขุนวิจารณ์คาวี ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา และตติยจุลจอมเกล้า ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๖๓ ปี

ขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค) สมรสกับ แบงค์ ธิดาพระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๐ คน บุตรได้แก่ สมจิตร สมศักดิ์ มยุรวงศ์ และวาที มีธิดาชื่อ บุษกร เป็นภรรยาร้อยตำรวจโทดังลั่น บุนนาค และธิดาชื่อ อ่อนศรี เป็นภรรยาอนุวัตร บุนนาค เป็นต้นหน้า 80
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.